KOMUNIKAT KOMITETU REFERENDALNEGO W ŁODZI Z DNIA 26.08.2021 w sprawie apelu Rady Miejskiej w Łodzi do Komisarza Wyborczego

 

W centrum Polski w trzecim, co do wielkości mieście Łodzi mamy Radę Miejską, która nie wie, do czego jest powołana. W dniu wczorajszym radni związani z prezydent Hanną Zdanowską, mający większość w Radzie Miejskiej podjęli Uchwałę nr 126/2021 niedorzeczną pod wieloma względami (merytorycznym, prawnym, językowym)

Jej wnioskodawca Przewodniczący Rady Miasta Łodzi Marcin Gołaszewski domaga się „zintensyfikowania kontroli społecznej społeczników”, twierdzi, że referenda destabilizują działania samorządu.

 Zapewne chodzi o to, że ujawnianie przez nas zatrudniania radnych u prezydent Łodzi, sponsorów kampanii wyborczej Hanny Zdanowskiej, aktów korupcji politycznej, kumoterstwa i kolesiostwa (przyznawanie mieszkań i lokali komunalnych po znajomości albo w zaniżonej cenie), powiazań ważnych urzędników miejskich z firmami prywatnymi zagraża stabilizacji miasta (?!). Oni postanowili żerować na majątku publicznym a „ci niedobrzy społecznicy” próbują to powstrzymać.

Uchwała roi się od absurdalnych sformułowań i przypomina żywo czasy zamierzchłej komuny. Oto Nowoczesny. pl ” członek z r ramienia wysunięty na czoło” ( w domyśle Przewodniczący Rady Miejskiej) domaga się odrzucenia i potępienia krytyki wysoko postawionych samorządowców! Język  i forma uchwały dowodzi, że dla wnioskodawcy- doktora hab. prawdopodobnie władającego dobrze niemieckim ( germanista), niestety językiem obcym pozostaje nadal polski.

Podjęta przez radnych uchwała, przypominająca słynne komedie Barei i bardzo by nas śmieszyła gdyby nie to, że dotyczy spraw ważnych miasta Łodzi i jego mieszkańców

Apel radnych to próba złamania prawa ( nawoływanie do ingerencji osób nieuprawnionych w dane wrażliwe) To próba zastraszenia mieszkańców ( radni chcą wiedzieć, kto ośmielił się podpisać pod wnioskiem) To również próba wpływania na Komisarza Wyborczego, niezawisłego sędziego, który de facto czuwa nad przebiegiem referendum nie oceniając jego zasadności. Radzimy wnioskodawcom i radnym RM w Łodzi, którzy głosowali za przyjęciem tej absurdalnej uchwały, aby zajęli się wreszcie tym, do czego zostali powołani, czyli kontrolą działania prezydent i jej urzędników. Rażące zaniedbania radnych w tym względzie powodują, że my społecznicy musieliśmy, musimy, będziemy musieli się wciąż zajmować się sprawdzaniem działań Hanny Zdanowskiej i jej otoczenia. Na wypadek gdyby wybrani do RM wreszcie zrozumieli swoją rolę służymy pomocą i licznymi dokumentami, do których z niezrozumiałych dla nas powodów, radni – bezradni nie potrafią albo nie chcą dotrzeć.

W dniu dzisiejszym wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o uchylenie tej uchwały, jako bezzasadnej i nawołującej do łamania prawa.
 

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom

Pełnomocnik Komitetu Referendalnego w Łodzi